Seguiu l'actualitat de la recerca a MÚSICA EN ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA

dilluns, 7 de gener de 2008

En la nit, davant de la iglésia de la Mercè...

26 de març de 1797

En la nit, en casa del Sr. Torrodà, davant de la iglésia de la Mercè, hi hagué una escollida acadèmia de música, obres del famós Carlets Veguer, organista de la catedral, en punt a àries, duetos, concerts, etc., convidant a vàries persones aficionades a musica, est i Manuel Camps, o en Vilafranca, son company, per quants gustassen anar-les a oir. I, en efecte, sabí que era confusió, tanta gent, que no cabia en casa d’en Torrodà [...].

Rafael d'Amat, Baró de Maldà (1746-1819), Calaix de Sastre, Barce-lona, Curial, 1988.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...