Seguiu l'actualitat de la recerca a MÚSICA EN ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA

divendres, 3 d’octubre de 2008

CULTURA CATALANA II [La cultura penínsular XVII.1]

Francesc Pla, dit El Vigatà (1743-1805), Sant Pau calmant la tempesta [detall], c.1790.
l
Lo cant y música és una part de la mathemàtica molt agradable a l'esperit humà, pués ab la música y cant se recrea molt dolsament quant se troba cansat de algun treball y oprimit de alguna aflicció, y juntament lo aviva y aclareix, perquè pren major vivesa y claror ab las cosas que li són gustosas, fàcils y proporcionadas; y, al contrari, se ofusca y se pert ell las cosas que li són difícils, repugnants e inpro-porcionadas.
l
Tant lo cant com la música eleva lo esperit humà en un género de rapto sobre son cos que li fa olvidar las penas y afliccions que pateix, com consta en los que treballan, los quals cantant se recréan molt dolçament; y en los que estan malals y en los que patexan dolors en son cos, los quals, ohint una música sonora y agradable, se recréan y se olvidan de sas penas y a vegadas curan de sos mals.
l
[…] El saber tocar los instruments músichs també és cosa que deleyta molt a l'esperit humà, però un home se deleyta més tocant y ohint uns instruments que altres, perquè lo so dels uns és més pro-porcionat al geni, temple y organizació de un home que los altres; y per aquesta rahó la música e instruments músichs que plauhen a un, displauhen a un altre; y així cada hu per son divertiment deu apèndrer de tocar o sonar aquell instrument que més li agrada. Pero dehuan advertir los minyons que el apèndrer y saber sonar los instruments de música sols ha de ser per llur profit esperitual y corporal, és a dir, per llahor y glòria de Déu o dels sants, quant és convenient tocar-los y sonar-los en la iglésia y festas dels sants, y per recrear-se quant estan cansats de estudiar, o per entretenir-se quant no és temps a propòsit per estudiar, o per divertir-se y recrear-se quant estan desganats o cansats de alguna ocupació grave que han tingut, o per recrear y divertir algun pobre malalt que gusta de ohir música. Pero no los deuhan tocar o sonar per divertir vanament lo món, o los dos sexos que estan en algun concurs, o en ballas y saraus, perquè assò, a més de pèrdrer lo temps vanament y sens profit, està exposat a ésser ocasió y causa de la ruïna esperitual de las ànimas, perquè en concursos bulliciosos y de alegria és molt perillosa la concurrència, vista y comunicació de los dos sexos.
l
Baldiri Reixac (1703-1781), Instruccions per a l’ensenyança dels minyons, c.1743-1759.
l
Ferran Sors (1778-1839), Muchacha y la vergüenza, c.1800. Lambert Climent & Xavier Díaz-Latorre.
l
Àudio:

1 comentari:

Anònim ha dit...

Per mi bé! :)

Jo també he de buscar temps per llegir els articles del teu bloc...

Jo ja he començat, suposo que tu també! Passa-t'ho bé!

Anna

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...