Seguiu l'actualitat de la recerca a MÚSICA EN ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA

dilluns, 18 de febrer de 2008

Johann Christian Fischer (1733-1800): el millor oboista del segle XVIII

Thomas Gainsborough (1727-1788), Retrat de Johann Christian Fischer, gendre del pintor, 1780.
l
"El Signor Besozzi va tocar un concert per oboè extremadament difícil d'una manera alhora deliciosa i magistral. En veritat, reconec que com menys es pensa en Fischer més possibilitats es tenen d'apreciar el Signor Besozzi: vaig intentar, malgrat tot, de serparar-los en el meu pensament i de descobrir en què difereixen. En primer lloc, trobo que Fischer és el que escriu pel seu instrument amb més naturalitat, elegància i originalitat; i és també el que domina millor la llengüeta, mentre que Besozzi..."
l
Charles Burney (1726-1814), A present state of music in Germany, the Netherlands and the United Provinces, 1773. Dins Voyage musical dans l'Europe des Lumières, ed. Michel Noray, París, Flammarion, 1992.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...