Seguiu l'actualitat de la recerca a MÚSICA EN ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA

dissabte, 7 de juny de 2008

Sobre la religió (complement per a l'entrada VIII.2 del cicle)

Entre els espanyols del Setcents, hi ha un gust desmesurat per una expressió pública i exterior de la pietat, heretat de l'època barroca, però, ja el 1724, l'erudit valencià Gregori Mayans parla de "común tibieza" en matèria religiosa. L'anglès Joseph Townsend, viatjant per Espanya el 1786, comenta irònicament: "si els signes externs de pietat corresponguessin en aquest país als sentiments, i si aquests es veiessin reflectits en la conducta moral, aquest seria el poble més religiós i virtuós de la Terra". Es pot concloure, doncs, que el codi moral del segle XVIII espanyol otorgava a la hipocresia un lloc preferent.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...